X.MugarrizMugarri. Arauak / Reglamento

 Arauak / Reglamento (ikusi Araudiaren dokumentua) - (Ver documento del Reglamento)

  1. MUGARRIZ Mugarri X. ibilandia maiatzaren 26an egingo da, eta bi ibilbide izango ditu:

A) Luzea, gutxi gorabehera 50 km-koa; irteera ordua goizeko 07:00etan izango da. 5:45 ordutik eta 12 ordura bitarteko iraupena izango du (track-MugarrizMugarri2024).

B) Laburra, 19 km ingurukoa, irteera-ordua 8:30ean izanik. 4:30 ordutik 8 ordura bitarteko iraunpena izango du.(Track-Laburra-MugarrizMugarri-Etapa3)

2. Irteera Klubaren lokaletatik egingo da (Gipuzkoa kalea 11, Galdakao), eta helmuga Kurtzeko frontoian egongo da, udaletxe ondoan.

3. Egunean den federazio-lizentzia duten pertsona guztiek parte hartu ahal izango dute martxan. Federazio-lizentziarik ez dutenek ere egin ahal izango dute, baina 4 euro gehiago ordaindu beharko dituzte (federatu gabeko modalitatea aukeratzean prezioan sartuta daudenak), egun horretarako aseguru partikular eta aldi baterakoa ordaintzeko.

4. Inskripzio egiteak esan nahi du parte hartzen duenak erregelamendu hau onartzen duela.

5. Inskripzioa telematikoki egingo da, SPORTMANIACS plataformaren bidez.

6. Izena emateko aukera ematen da klubaren bulegoetan, 2024ko INSKRIPZIO ORRIA betez. Izena emateko dataren arabera aldatuko da prezioa. Zenbat eta beranduago izena eman, orduan eta handiagoa izango da zenbatekoa. Zenbatekoa Laboral Kutxaren IBAN: ES98 3035 0424 82 4240035497 BIC: CLPEES2MXXX kontuan abonatuko da maiatzaren 25a baino lehen, eta diru-sarreran IZENA, BI ABIZEN eta NAN adierazi beharko dira. (Ganguren MTko bulegoetan bertan izena ematen lagun daiteke).

7. Erakundeak ez du erantzukizunik izango martxan edo horren ondorioz gerta daitezkeen istripu eta gaixotasunen gainean.
8. Erakundeak beretzat gordetzen du erregelamendu honetako edozein puntu aldatzeko eskubidea.
9. Ibilbidean zehar eta dutxa-zerbitzuan osasun-laguntza egongo da frontoian.

Oharra: MUGARRIZ Mugarri martxaren helburua Galdakaoko eta Usansoloko mugetan barrena ibiltzea bada ere, ibilbide hori bidezidorren aukera onenei egokitu zaie, herriko mugetara ahalik eta gehien hurbiltzeko.

Zabor eta zaborrek paisaiaren xarma hausten dute eta gure herriaren gizalegea zalantzan jartzen dute

_________________________________________________________________________________

1º La X marcha MUGARRIZ MUGARRI se celebrará el día 26 de Mayo y tiene dos recorridos:

a) Largo, de 50 km. aproximadamente, siendo la hora de salida a las 07:00 de la mañana. Tendrá una duración de entre 5:45 a 12 horas. (track-MugarrizMugarri2024).

b) Corto, de 19 km. aproximadamente, siendo la hora de salida a las 8:30h. Tendrá una duración de 4:30 a 8 h (Track-Laburra-MugarrizMugarri-Etapa3)

 2° La salida se hará desde los locales del Club, sita en la calle GIPUZKOA, 11 de Galdakao, y la llegada estará en Kurtzeko frontoia, junto al ayuntamiento.

 3° Podrán participar en la marcha todas las personas que estén en posesión de la licencia federativa en curso. También podrán hacerlo aquellos que no tengan la licencia federativa, pero deberán abonar un importe mayor (ya incluidos en el precio al elegir la modalidad de No federado), como abono de un seguro  particular y temporal para ese día. 

 4° El mero hecho de inscribirse supone por parte de quien participa la ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO.

 5º la inscripción se hará de forma telemática a través de la plataforma de SPORTMANIACS

 6º Se da la opción de inscripción en las oficinas del club, rellenando la HOJA DE INSCRIPCION2024. El precio variará en función de la fecha de inscripción. Cuanto mas tarde se inscriba mayor será el importe. El importe se abonará en la cuenta: IBAN: ES98 3035 0424 82 4240035497BIC :  CLPEES2MXXX de Laboral Kutxa antes del 25 de mayo indicando en el ingreso NOMBRE, DOS APELLIDOS y DNI. (Se puede  ayudar a inscribirse en las propias oficinas del Ganguren MT),

7° La organización no se hace responsable de los accidentes y enfermedades que pudieran surgir en el transcurso de la marcha o como consecuencia de la misma.

8° La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de este reglamento.

9º Habrá asistencia sanitaria durante el recorrido y servicio de duchas en el Frontón

NOTA: Aunque el objetivo de la marcha MUGARRIZ MUGARRI es recorrer las mugas de Galdakao Y Usansolo, este recorrido ha sido adaptado a las mejores posibilidades de senderos para acercarse al máximo a las mugas del pueblo.

Los desechos y basuras rompen el encanto del paisaje y ponen en cuestión el civismo de nuestro pueblo

Itzuli / Volver