XIII.Hiru Gurutzeak. Arauak / Reglamento

 Arauak / Reglamento (ikusi Araudiaren dokumentua) - (Ver documento del Reglamento)

  1. XIII. Hiru Gurutzetako ibilaldia irailaren 30an egingo da, eta ibilbide bakarra izango da:

A) Luzea, gutxi gorabehera 80 km-koa; irteera ordua goizeko 00:05etan izango da. 11 ordutik eta 20 ordura bitarteko iraupena izango du (track-HiruGurutzeak).(Ikusi Bideoa/Ver video)

2. Irteera Klubaren lokaletatik egingo da (Gipuzkoa kalea 11, Galdakao), eta helmuga aurten leku berdinean izango da.

3. Egunean den federazio-lizentzia duten pertsona guztiek parte hartu ahal izango dute martxan. Federazio-lizentziarik ez dutenek ere egin ahal izango dute, baina 10 euro gehiago ordaindu beharko dituzte (federatu gabeko modalitatea aukeratzean prezioan sartuta daudenak), egun horretarako aseguru partikular eta aldi baterakoa ordaintzeko.

4. Inskripzio egiteak esan nahi du parte hartzen duenak erregelamendu hau onartzen duela.

5. Izena eman nahi dutenek kopuru hauek ordaindu beharko dituzte, emandako datetan:

  • 27€, federatuak eta 37€ ez federatuak
  • Uztailatik 3€ gehiago-->30€ Federatuak eta 40€ ez federatuak
  • Irailatik  10€ gehiago-->37€ Federatuak eta 47€ ez federatuak

IBAN kontuan: ES98 3035 0424 82 4240035497 BIC: CLPEES2MXXX, Laboral Kutxarena, irailaren 27a baino lehen (gogoratu prezioak gehitezn direla inskripzio-dataren arabera), diru-sarreran izena, bi abizen eta NAN adierazita.

(Federazioko zirkuitua.com-etik zein GangurenMTren webgunetik www.buscametas.com plataforman izena emateko formularioa eramango gaitu. Ganguren MTren bulegoetan bertan izena ematen ere lagun daiteke

Federazioaren web orriaren bidez egin daiteke, www.zirkuitua.com webgunean. Hilaren 20etik aurrera Ganguren MTko bulegoetan).

6. Erakundeak ez du erantzukizunik izango martxan edo horren ondorioz gerta daitezkeen istripu eta gaixotasunen gainean.
7. Erakundeak beretzat gordetzen du erregelamendu honetako edozein puntu aldatzeko eskubidea.
8. Ibilbidean zehar eta dutxa-zerbitzuan osasun-laguntza egongo da frontoian.

Zabor eta zaborrek paisaiaren xarma hausten dute eta gure herriaren gizalegea zalantzan jartzen dute

_________________________________________________________________________________

1º La XIII marcha HIRU GURUTZEAK se celebrará el día 30 de septiembre y tiene un único recorrido:

a) Largo, de 80 km. aproximadamente, siendo la hora de salida a las 00:05 de la mañana del sábado. Tendrá una duración de entre 11horas a 20horas. (track-HiruGurutzeak).(Ikusi Bideoa/Ver video).

 2° La salida se hará desde los locales del Club, sita en la calle GIPUZKOA, 11 de Galdakao, y la llegada este año estará en el mismo lugar de salida.

 3° Podrán participar en la marcha todas las personas que estén en posesión de la licencia federativa en curso. También podrán hacerlo aquellos que no tengan la licencia federativa, pero deberán abonar 10€ mas (ya incluidos en el precio al elegir la modalidad de No federado), como abono de un seguro  particular y temporal para ese día. 

 4° El mero hecho de inscribirse supone por parte de quien participa la ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO.

 5º Quienes deseen inscribirse deberán ingresar en el periodo establecido la cantidad de:

  • 27€ los federados y 37€  los no federados
  • A partir del 1 de julio se cobrarán 3€ mas-->30€ Federados y 40€ los no federados
  • A partir de septiembre se cobrarán 10€ más-->37€ Federados y 47€ los no federados

en la cuenta: IBAN: ES98 3035 0424 82 4240035497 BIC :  CLPEES2MXXX de Laboral Kutxa antes del 27 de septiembre (recordad que según la fecha de inscripción hay incrementos) indicando en el ingreso NOMBRE, DOS APELLIDOS y DNI.

(Tanto desde zirkuitua.com, como de la web del GangurenMT  nos llevará al formulario de inscripción de la plataforma de www.buscametas.com. También se puede ayudar a inscribirse en las propias oficinas del Ganguren MT)

GANGUREN M.T. Gipuzkoa Kalea,11

48960 GALDAKAO.Bizkaia

6° La organización no se hace responsable de los accidentes y enfermedades que pudieran surgir en el transcurso de la marcha o como consecuencia de la misma.

7° La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de este reglamento.

8º Habrá asistencia sanitaria durante el recorrido y servicio de duchas en el Frontón

Los desechos y basuras rompen el encanto del paisaje y ponen en cuestión el civismo de nuestro pueblo

Itzuli / Volver