EGUTEGIA/CALENDARIO 2024

GALDAKAOko MENDIAK / Cima de Galdakao

2024-2027 Zuzendaritza batzorde berria /Nueva junta directiva

Aurten amaituko da egungo zuzendaritza-batzordearen agintaldia, eta, beraz, beste zuzendaritza-batzorde bat aukeratu behar da.

Zuzendaritza Batzorde berri batean sartu edo plantxa propio berri bat proposatu nahi duten guztiek klubeko leihatilatik igaro eta batzar batean sartzeko izena eman dezatela eskatzen da, edo bestela, batzorde berri baten proposamena eman dezatela, osatuko duten pertsonen zerrendarekin batera.

Zuzendaritza-batzordearen proposamen bat baino gehiago baldin badago, beharrezkoa da hauteskunde-prozesu bat deitzea, hauteskundeetara aurkezten diren proposamen guztien artean aukeratzeko, eta batzar nagusian aukeratzeko

________________________

Este año finaliza el mandato de la junta directiva actual, por lo que hay que elegir una nueva junta directiva.

Se solicita que todos aquellos interesados en acceder a una nueva junta directiva o de proponer una plancha propia, que pasen por la ventanilla del club y den su nombre para integrarse en una junta o bien entreguen la propuesta de una junta nueva acompañado de la lista de las personas que la van a componer.

Si existe más de una propuesta de junta directiva es necesario convocar un proceso electoral para elegir entre todas esas propuestas que se presenten a la elección, y que sea en la asamblea general donde se elija.