OHARRA.2021an, ESKI-IRTEERAK BERTAN BEHERA / CANCELADAS SALIDAS DE ESQUI en 2021

BAQUEIRA-BERETeko ESKIKO IRTEERAK….. BERTAN BEHERA /CANCELADAS LAS SALIDAS DE ESQUI A BAQUEIRA BERET.

Baqueiraren irteerak, 2021ean, bertan behera geratu dira; izan ere, aterpetxea ez da denboraldi honetan irekiko pandemiaren ondorioz, eta ezin da beste egonleku bat aukeratu COVID19 delakoa eta horri dagozkion zailtasunak direla eta.

________________________

Las salidas de Baqueira, en el año 2021, quedan canceladas ya que el albergue no abrirá esta temporada debido a la pandemia y no es posible escoger otro lugar de estancia por causa del COVID19 y las dificultades correspondientes.

ALTO CAMPOOko ESKIKO IRTEERAK….. BERTAN BEHERA /CANCELADAS LAS SALIDAS DE ESQUI A ALTO CAMPOO

COVID19ren murrizketengatik, AltoCampooko eskiko estazioan ezarritako neurriengatik eta eguneko forfait-ak ateratzeko ezintasunagatik.

Edukiera kontrolatzeko eta segurtasuna bermatzeko, eguneko forfaiten salmenta eten egiten da. Sasoiko forfaiten titularrek baino ezin izango dute erreserba egin. Erreserba 48 ordu lehenago egin ahal izango da, eta, gehienez ere, ondoz ondoko bi egunetarako erreserbak egitea onartuko da. Informazio gehiagorako: www.altocampoo.com. (Ikusi informazio gehiago)

_________________________________

Debido a las restricciones del COVID19, por las medidas establecidas en la estación de Alto Campoo y la imposibilidad de sacar forfaits de día.

En la medida de controlar los aforos y garantizar la seguridad, se suspende la venta de los forfaits de día. Solo podrán acceder a la reserva los titulares de forfaits de temporada, pudiéndose realizar aquella con 48h de antelación y admitiéndose, como máximo, la realización de reservas para dos días consecutivos. Para más información: www.altocampoo.com. (Ver información)