2020ko Emaitzak-I.Mendiko argazki lehiketa

 

 Lehiaketaren oinarrietan azaltzen zen bezala, bidalitako argazkien balorazioaren emaitzaren berri ematen dizuegu, oinarrietan adierazitako 2 irizpideetan oinarrituta:

  • balorazio teknikoa, 5 irizpideren arabera
  • herri-balorazioa.

20 argazki hautatu dira. Emaitza estu samarra izan da, eta honela laburbildu da:

1. Saria: leire olea

2. Saria: Jon Ander Rabadan

3. Saria: Albrto Niño

 IKUSI ARGAZKIAK / Ver las fotos         

-------------------------------------------------------------------------------------------

 Tal y como se explicaba en las bases del concurso, os informamos del resultado de la valoración de las fotos enviadas, en base a los 2 criterios indicados en las bases:

  • valoración técnica, según 5 criterios
  • valoración popular.

Se han seleccionado 20 fotografías. El resultado ha sido algo apretado, y se resume de la siguiente forma:

1. Premio: leire olea

2. Premio: Jon Ander Rabadan

3. Premio: Alberto Niño

 

Argazki-Zenbakia

Nº de Fotografía

Puntuazioa

Puntuación

67

142,31

31

141,27

 45

138,20

30

128,73

50

124,08

49

121,56

51

121,17

48

119,91

32

119,70

47

119,15

12

118,09

15

117,31

53

116,62

52

115,96

21

110,62

54

107,69

55

107,23

11

105,97

57

103,78

56

102,78

39

98,79