OHARRA.BULEGOA BERRIRO ZABALTZEA / REAPERTURA DE LA OFICINA

2020-03-13an bulegoa itxi ondoren, COVID19 delakoaren ondorioz, jakinarazten da datorren asteartetik aurrera (2020-05-19) bulegoa astearteetan, asteazkenetan eta ostegunetan zabalduko dela, ohiko ordutegian: 20:00etatik 21:00etara.

Tras el cierre de la oficina el pasado 13-03-2020, debido al COVID19, se informa que a partir del próximo martes, 19-05-2020, se abrirá la oficina los martes, miércoles y jueves, en el horario habitual, de 20:00 a 21:00

Osasun-agintarien gomendioetan oinarrituta, oinarrizko osasun-segurtasuneko neurri batzuk ezarriko dira bulegora sartzean:

  1. Bulegoetan ez dira 3 pertsona baino gehiago egongo, eta markek lurrean adierazitako segurtasun-tartea gordeko dute. Gainerako pertsonek ilara egin beharko dute kalean, eta gutxienez 2 m-ko distantziak gorde beharko dituzte.
  2. Bulegora sartzean, zapatak feltsoan garbitu beharko dira, eta eskuak horretarako berariazko gelarekin.
  3. Bulegoko lokaletan nahitaez erabili behar da maskara.

______________________________________________________________________________________________________________

En base a las recomendaciones de las autoridades sanitarias se establecerán unas medidas de seguridad sanitarias básicas al entrar en la oficina:

  1. No habrá más de 3 personas dentro de las oficinas, guardando la distancia de seguridad indicada por las marcas en el suelo. El resto de personas deberán hacer cola en la calle, guardando las distancias mínimas de 2m.
  2. Al entrar en la oficina se deberán limpiar los zapatos en el felpudo y las manos con el gel específico para ello
  3. El uso de mascarilla es obligatoria dentro de los locales de la oficina.