2020/03/13 CORONAVIRUS. URGENTZIAZKO OHARRA/NOTA URGENTE

Koronobirus egoera dela eta, eta modu prebentiboan, Ganguren MTk aurreikusitako jarduera guztiak bertan behera uztea erabaki dute.
Era berean, eta beste agindu bat eman arte, jendearentzako arreta bulegoan ixten da, eta bulegoko ordutegian soilik erantzuten zaie posta elektronikoari  eta telefono mobilari.

Irteeretako dirua itzultzeko, Ganguren MTko bulegoetatik noiz pasa daitekeen adieraziko dute, asteartetik ostiralera 20: 00etatik 21: 00etara, baina Eusko Jaurlaritzaren larrialdietako osasun egoeraren araberakoa izango da.

Bakartau eragospenak. 

Debido a la situación de coronovirus, y de forma preventiva, se decide suspender todas las actividades previstas por el Ganguren MT.
De la misma forma, y hasta nueva orden, se cierra la atención al publico en la oficina, respondiendo únicamente a correos electronicos y  teléfono movil en horario de
oficina.

      
 
 
  Perdonad las molestias ajenas a nuestra voluntad.
 
Para devolver el dinero de las salidas, se indicará cuando se puede pasar por las oficinas del Ganguren MT , de martes a viernes de 20:00 a 21:00,pero dependerá de la situación sanitaria de emergencia del Gobierno Vasco.