IX.MugarrizMugarri. Arauak / Reglamento

 Arauak / Reglamento (ikusi dokumentua)

  1. MUGARRIZ Mugarri IX. ibilandia maiatzaren 23an egingo da, eta bi ibilbide izango ditu:

A) Luzea, gutxi gorabehera 50 km-koa; irteera ordua goizeko 07: 00etan izango da. 07: 00etatik 11: 00etara iraungo du (track-MugarrizMugarri2020).

B) Laburra, 20 km ingurukoa, irteera-ordua 7: 00ean izanik. 4: 30etik 8: 00etara iraungo du.(Track-Laburra-MugarrizMugarri-Etapa2)

2. Irteera Klubaren lokaletatik egingo da (Gipuzkoa kalea 11, Galdakao), eta helmuga Kurtzeko frontoian egongo da, udaletxe ondoan.

3. Egunean den federazio-lizentzia duten pertsona guztiek parte hartu ahal izango dute martxan. Federazio-lizentziarik ez dutenek ere egin ahal izango dute, baina 3 euro gehiago ordaindu beharko dituzte (federatu gabeko modalitatea aukeratzean prezioan sartuta daudenak), egun horretarako aseguru partikular eta aldi baterakoa ordaintzeko.

4. Inskripzio egiteak esan nahi du parte hartzen duenak erregelamendu hau onartzen duela.

5. Izena eman nahi dutenek kopuru hauek ordaindu beharko dituzte:


10 €, federatuak-bazkideak,
14 €Federatuak-Ez bazkideak,
13 €federatu gabeak-bazkideak eta
17 €federatu gabeek eta bazkide ez direnek


IBAN kontuan: ES98 3035 0424 82 4240035497 BIC: CLPEES2MXXX, Laboral Kutxarena, maiatzaren 20a baino lehen, diru-sarreran izena, bi abizen eta NAN adierazita. (Federazioaren web orriaren bidez egin daiteke, www.zirkuitua.com webgunean. Hilaren 20etik aurrera Ganguren MTko bulegoetan)


6. Erakundeak ez du erantzukizunik izango martxan edo horren ondorioz gerta daitezkeen istripu eta gaixotasunen gainean.


7. Erakundeak beretzat gordetzen du erregelamendu honetako edozein puntu aldatzeko eskubidea.


8. Ibilbidean zehar eta dutxa-zerbitzuan osasun-laguntza egongo da frontoian.Oharra: MUGARRIZ Mugarri martxaren helburua Galdakaoko mugetan barrena ibiltzea bada ere, ibilbide hori bidezidorren aukera onenei egokitu zaie, herriko mugetara ahalik eta gehien hurbiltzeko.

Zabor eta zaborrek paisaiaren xarma hausten dute eta gure herriaren gizalegea zalantzan jartzen dute

_________________________________________________________________________________

1º La IX marcha MUGARRIZ MUGARRI se celebrará el día 23 de Mayo y tiene dos recorridos:

a) Largo, de 50 km. aproximadamente, siendo la hora de salida a las 07:00 de la mañana. Tendrá una duración de 7 a 11 horas. (track-MugarrizMugarri2020).

b) Corto, de 20 km. aproximadamente, siendo la hora de salida a las 7:00 h. Tendrá una duración de 4:30 a 8 h (Track-Laburra-MugarrizMugarri-Etapa2)

 2° La salida se hará desde los locales del Club, sita en la calle GIPUZKOA, 11 de Galdakao, y la llegada estará en Kurtzeko frontoia, junto al ayuntamiento.

 3° Podrán participar en la marcha todas las personas que estén en posesión de la licencia federativa en curso. Tambien podran hacerlo aquellos que no tengan la licencia federativa, pero deberán abonar 3€ mas (ya incluidos en el precio al elegir la modalidad de No federado), como abono de un seguro  particular y temporal para ese día. 

 4° El mero hecho de inscribirse supone por parte de quien participa la ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO.

 5º Quienes deseen inscribirse deberán ingresar la cantidad de:

  •  10€, las personas Federadas-Socias,
  • 14€ las Federadas-No socias,
  • 13€ las No federadas-Socias y
  • 17€ las personas No Federadas-No socias

en la cuenta: IBAN: ES98 3035 0424 82 4240035497 BIC :  CLPEES2MXXX de Laboral Kutxa antes del 20 de mayo indicando en el ingreso NOMBRE, DOS APELLIDOS y DNI. (Se puede hacer a través de la pagina web de la federación en zirkuitua.com. A partir del dia 20 en las propias oficinas del Ganguren MT)

GANGUREN M.T. Gipuzkoa Kalea,11

48960 GALDAKAO.Bizkaia

6° La organización no se hace responsable de los accidentes y enfermedades que pudieran surgir en el transcurso de la marcha o como consecuencia de la misma.

 

7° La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de este reglamento.

 

8º Habrá asistencia sanitaria durante el recorrido y servicio de duchas en el Frontón

 

NOTA: Aunque el objetivo de la marcha MUGARRIZ MUGARRI es recorrer las mugas de Galdakao, este recorrido ha sido adaptado a las mejores posibilidades de senderos para acercarse al máximo a las mugas del pueblo.

Los desechos y basuras rompen el encanto del paisaje y ponen en cuestión el civismo de nuestro pueblo

Itzuli / Volver