Hurrengo jarduerak

Data: 28-01-2022

Eski Bakeira 1

Data: 29-01-2022

Guadarrama. Peña Lara (2.428m)

Data: 11-02-2022

Eski Bakeira 2

Data: 20-02-2022

Campoo-Raquetas. Brañavieja, Pico Cordel (2.061m)

Data: 20-02-2022

Eski ALto Campoo 1

Data: 26-02-2022

Pirineoak. Canal Roya (2.348m)

Data: 27-02-2022

2022- KANPORAMARTXO

Data: 06-03-2022

Sagardotegia. Trebiñu. Okina-Zalbizkar(1046m)-Arrieta(1008m)-Trebiñu

Data: 11-03-2022

Eski Bakeira 3

Data: 20-03-2022

Eski ALto Campoo 2EGUTEGIA/CALENDARIO 2022

GALDAKAOko MENDIAK / Cima de Galdakao

Azken berriak/Últimas Noticias

OHARRA.2021-tik, ATERPEko ARAUDIAren ALDAKETAK/CAMBIOS EN LAS NORMAS DEL REFUGIO

Ganguren MTko azken zuzendaritza-batzordean, eta batez ere COVID19k ezartzen dituen mugen ondorioz egin behar diren egokitzapenengatik, honako arau-aldaketa hauek egitea erabaki da Arrabako aterpearen alokairuan.

Aldaketak, funtsean, 2021/01/4tik aurrera alokatzeko moduari eta prezioei buruzkoak dira.

 1. Pertsona bakoitzeko kuotatik aterpea okupatzeagatiko kuotara pasatzen da.
  1. 6 pertsona arte, erdia ordaintzen da (30€/gaua)
  2. 7 pertsonatik aurrera, osorik ordainduko da (60€/gaua).
  3. 6 laguneko taldea izanez gero, beste talde batek ere alokatu ahal izango luke, osatu arte.
 2. Segidan 3 gau baino gehiago alokatzen direnean, pertsona kopurua edozein dela ere, aterpe osoa ordainduko da (60€/gaua).
 3. Alokairuko ondoz ondoko egun-kopuru handiena 7 gauekoa izango da, eta aterpea osorik ordaindu beharko da.
 4. Azken eguneko arratsaldeko 17: 00etatik aurrera utziko da aterpea beste talde baterako.
 5. Erreserba egiterakoan ordaindu beharko da. Eguna baino astebete lehenago ordainduta ez badago, erreserba galduko da, eta nahi duen eta une horretan ordaintzen duen beste bazkide bati alokatu ahal izango zaio.
 6. Garrantzitsua da giltzak itzultzea eta ezarritako epean pasatzea.

______________________________________________________________________________________

En la última junta directiva del Ganguren MT, y sobre todo debido a las adecuaciones que se tienen que hacer por las limitaciones que se establecen por la COVID19, se han decidido hacer los siguientes cambios normativos en el alquiler del refugio de Arraba.

Los cambios se refieren básicamente a los precios y forma de alquilar a partir del 4/01/2021.

 1. Se pasa de cuota por persona a cuota por ocupación del refugio.
  1. Hasta 6 personas se abona la mitad (30€/noche)
  2. A partir de 7 personas, se abonará completo (60€/noche).
  3. En caso de ser el grupo de hasta 6 personas, podría alquilarlo otro grupo también, hasta completarlo.
 2. Cuando se alquile más de 3 noches seguidas, independientemente del nº de personas, se abonará el refugio completo (60€/noche).
 3. El máximo número de días seguidos de alquiler será de 7 noches, teniendo que abonar el refugio por completo.
 4. Se dejará el refugio disponible para el siguiente grupo diferente a partir de las 17:00 de la tarde del último día.
 5. Se deberá pagar en el momento de hacer la reserva. Si 1 semana antes del día no se hubiese abonado se perderá la reserva y se podrá alquilarlo a otro socio que lo desee y lo pague en ese momento.
 6. Es importante que se haga la devolución de las llaves y pase en el plazo establecido.