EGUTEGIA/CALENDARIO 2021

GALDAKAOko MENDIAK / Cima de Galdakao

Azken berriak/Últimas Noticias

OHARRA.ARRABAKO ATERPEAREN IXTEA/CIERRE REFUGIO

ARRABAKO ATERPEAREN IXTEA

Berriz ere, COVID19ren murrizketek neurriak hartzera behartzen gaituzte, Arrabako aterpearen alokairuari dagokionez.
Beste abisu bat eman arte, aterpea alokatzeko aukera itxiko da, udalerritik irtetea ezinezkoa delako.

CIERRE DEL REFUGIO DE ARRABA 

De nuevo las restricciones del COVID19 nos obligan a tomar medidas con respecto al alquiler del refugio de Arraba.
Hasta nuevo aviso se va a cerrar la posibilidad de alquilar el refugio, debido basicamente a la imposibilidad de salir del municipio.

2021ko OTSAILARAKO KANPORAMARTXOrako IRTEERAK

Galdakao-Guturribai-Arteta-Minerala/Minako tontorra (187m)-Bekea-Galdakao 

 (Jeitsi ibilbidea pdf-dokumentuan / Bajarse el itinerario en pdf)

Ordutegiak/horarios

 • Irteerako ordua:  9:30                                     Igandean 2021-02-07
  • Lekua: Ganguren tabernatik
  • Ibiltzen hasteko ordua: 9:35 (Ganguren MT-tik)
  • Itzulerako ordua: 12:30-13:00 Galdakaon        
Bekean egin nahi izan genuen Kanporamartxoa, baina ezin izan zuen COVID19 dela eta, eta Gangureneko Tabernan egitea pentsatu genuen.
Murrizketa berriek, ostalaritza ixteak, ekitaldi hau egitea eragozten digute, eta, beraz, mendi irteera adierazitako segurtasun neurri guztiei jarraituz baino ez dugu egingo. Maskara batekin joatea, 4 pertsonako taldeetan, distantziak eta gainerako gomendioak gordez.
Ahal izanez gero, Artetako txakolindegi ondotik pasatuko gara.

Queríamos haber hecho el Kanporamartxo en Bekea, pero no fue posible por el COVID19, y pensamos en hacerlo en la Taberna del Ganguren.
Las nuevas restricciones, con el cierre de la hostelería nos impiden hacer este evento, por lo que solo haremos la salida montañera siguiendo todas las medidas de seguridad que se indican. Ir con mascarilla, en grupos de 4 personas, guardando las distancias y demas recomendaciones.
Pasaremos junto al nuevo Txakolindegi de Arteta. 

     Informazio gehiagorako hemen sakatu / Para mas información pulse aquí

ikusi/Ver wikiloc 

OHARRA.2021-tik, ATERPEko ARAUDIAren ALDAKETAK/CAMBIOS EN LAS NORMAS DEL REFUGIO

Ganguren MTko azken zuzendaritza-batzordean, eta batez ere COVID19k ezartzen dituen mugen ondorioz egin behar diren egokitzapenengatik, honako arau-aldaketa hauek egitea erabaki da Arrabako aterpearen alokairuan.

Aldaketak, funtsean, 2021/01/4tik aurrera alokatzeko moduari eta prezioei buruzkoak dira.

 1. Pertsona bakoitzeko kuotatik aterpea okupatzeagatiko kuotara pasatzen da.
  1. 6 pertsona arte, erdia ordaintzen da (30€/gaua)
  2. 7 pertsonatik aurrera, osorik ordainduko da (60€/gaua).
  3. 6 laguneko taldea izanez gero, beste talde batek ere alokatu ahal izango luke, osatu arte.
 2. Segidan 3 gau baino gehiago alokatzen direnean, pertsona kopurua edozein dela ere, aterpe osoa ordainduko da (60€/gaua).
 3. Alokairuko ondoz ondoko egun-kopuru handiena 7 gauekoa izango da, eta aterpea osorik ordaindu beharko da.
 4. Azken eguneko arratsaldeko 17: 00etatik aurrera utziko da aterpea beste talde baterako.
 5. Erreserba egiterakoan ordaindu beharko da. Eguna baino astebete lehenago ordainduta ez badago, erreserba galduko da, eta nahi duen eta une horretan ordaintzen duen beste bazkide bati alokatu ahal izango zaio.
 6. Garrantzitsua da giltzak itzultzea eta ezarritako epean pasatzea.

______________________________________________________________________________________

En la última junta directiva del Ganguren MT, y sobre todo debido a las adecuaciones que se tienen que hacer por las limitaciones que se establecen por la COVID19, se han decidido hacer los siguientes cambios normativos en el alquiler del refugio de Arraba.

Los cambios se refieren básicamente a los precios y forma de alquilar a partir del 4/01/2021.

 1. Se pasa de cuota por persona a cuota por ocupación del refugio.
  1. Hasta 6 personas se abona la mitad (30€/noche)
  2. A partir de 7 personas, se abonará completo (60€/noche).
  3. En caso de ser el grupo de hasta 6 personas, podría alquilarlo otro grupo también, hasta completarlo.
 2. Cuando se alquile más de 3 noches seguidas, independientemente del nº de personas, se abonará el refugio completo (60€/noche).
 3. El máximo número de días seguidos de alquiler será de 7 noches, teniendo que abonar el refugio por completo.
 4. Se dejará el refugio disponible para el siguiente grupo diferente a partir de las 17:00 de la tarde del último día.
 5. Se deberá pagar en el momento de hacer la reserva. Si 1 semana antes del día no se hubiese abonado se perderá la reserva y se podrá alquilarlo a otro socio que lo desee y lo pague en ese momento.
 6. Es importante que se haga la devolución de las llaves y pase en el plazo establecido.