EGUTEGIA/CALENDARIO 2021

GALDAKAOko MENDIAK / Cima de Galdakao

2021ko MENDI LEHIAKETA BERRIA /NUEVO CONCURSO DE MONTES 2021

Concurso de cimas del Municipio de Galdakao y montes aledaños

 Existe una lista de las cimas de Galdakao, muchas de ellas con la placa del 75 aniversario.

19 de ellas son cimas visitables, y otras están en terrenos privados de la dinamita o de particulares, a los que no se pueden acceder. (Ver Lista de ejemplo)

 Podemos localizar los montes en este  mapa del Mugarriz Mugarri:

Junto con estas cimas están las placas que se han puesto en las cimas con buzón del Ganguren MT (Gorbeia, Saibigain, Arteta, Bizkargi).

Además de estas cimas del municipio de Galdakao, hemos puesto otra lista de cimas de los municipios aledaños: Bilbao, Larrabetzu, Amorebieta, Bedia, Zeberio,...

El concurso trata de visitar y conocer todas estas cimas, a poder ser accediendo desde el mismo municipio de Galdakao.

Cada año se deberán hacer un mínimo de 18 cimas y un máximo de 40.

Se propone rellenar el parte de montes, incluyendo el lugar por donde se asciende y si es posible también el track del recorrido.

Se tendrán en cuenta notas de caminos, historia, toponimia, etc, que se aporte de cada recorrido.

Galdakaoko tontorren eta inguruko mendien lehiaketa

Galdakaoko tontorren zerrenda bat dago, horietako asko 75. urteurreneko plakarekin.

Horietatik 19 bisitatzeko moduko gailurrak dira, eta beste batzuk dinamitaz edo partikularrez gabetutako lurretan daude.(Ikusi zerrenda)

Mugarriz Mugarriko Mapa  honetan aurki ditzakegu mendiak:

Gailur horiekin batera, gailurretan Ganguren MT postontziarekin jarri diren plakak daude (Gorbeia, Saibigain, Arteta, Bizkargi).

Galdakaoko tontor horiez gain, inguruko herrietako beste tontor batzuk ere jarri ditugu: Bilbo, Larrabetzu, Zornotza, Bedia, Zeberio...

Lehiaketaren helburua gailur horiek guztiak bisitatu eta ezagutzea da, ahal dela Galdakaoko udalerritik bertatik sartuz.

Urtero gutxienez 18 tontor eta gehienez 40 egin beharko dira.

Mendien partea betetzea proposatzen da, igotzeko lekua eta, ahal bada, ibilbidearen tracka barne.

Ibilbide bakoitzeko bide-oharrak, historia, toponimia eta abar hartuko dira kontuan.